top of page

ຫູຟັງ Airpods Air Pro (ປ້ອງກັນສຽງລົບກວນ)

Airpods Air Pro  (Airoha 1520A Chip)

Active Noise Cancellation

₭289,000.00

IMG_2945.JPG
ສັ່ງຊື້

ໂປຣໂມຊັ້ນພິເສດ

ຫຼຸດທັນທີ 10,000₭ / ເຄື່ອງ ເມື່ອຊຳລະສິນຄ້າໃຫ້ຄົບ​ຖ້ວນ​ກ່ອນ​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ

ຈາກລາຄາປົກກະຕິ 289,000₭ / ເຄື່ອງ

ຫຼຸດເຫຼືອ 279,000₭ / ເຄື່ອງ

ບັນຊີ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ເລກບັນຊີ: 090120001816668001

ຊື່ບັນຊີ: Thanasup Trading Export-Import Company Limited

ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ