top of page

ເຄື່ອງຊາກຈ໌ໄຮ້ສາຍສຳລັບລົດໃຫຍ່

Automatic Car Wireless Charging 10W

₭99,000.00

**ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້ານີ້ເປັນສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັບສະມາດໂຟນທີ່ມີລະບົບຮອງຮັບການສາກແບບໄຮ້ສາຍເທົ່ານັ້ນ

IMG_1972.JPG
ສັ່ງຊື້

ໂປຣໂມຊັ້ນພິເສດ

ຫຼຸດທັນທີ 10,000₭ / ເຄື່ອງ ເມື່ອຊຳລະສິນຄ້າໃຫ້ຄົບ​ຖ້ວນ​ກ່ອນ​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ

ຈາກລາຄາປົກກະຕິ 99,000₭ / ເຄື່ອງ

ຫຼຸດເຫຼືອ 89,000₭ / ເຄື່ອງ

ບັນຊີ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ເລກບັນຊີ: 090120001816668001

ຊື່ບັນຊີ: Thanasup Trading Export-Import Company Limited

ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ