top of page

ຫູຟັງໄຮ້ສາຍ

TWS F9 Bluetooth 5.0

₭99,000.00

WhatsApp Image 2021-01-11 at 16.43.54.jp
ສັ່ງຊຶ້

ໂປຣໂມຊັ້ນພິເສດ

ຫຼຸດທັນທີ 10,000₭ / ເຄື່ອງ ເມື່ອຊຳລະສິນຄ້າໃຫ້ຄົບ​ຖ້ວນ​ກ່ອນ​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ

ຈາກລາຄາປົກກະຕິ 99,000₭

ຫຼຸດເຫຼືອ 89,000₭

ບັນຊີ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ເລກບັນຊີ: 090120001816668001

ຊື່ບັນຊີ: Thanasup Trading Export-Import Company Limited

ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ