top of page

ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນແບບພົກພາສຳລັບລົດໃຫຍ່

2 in 1 Car Vacuum Cleaner

₭129,000.00

IMG_9647.JPG
ສັ່ງຊຶ້

ໂປຣໂມຊັ້ນພິເສດ

ຫຼຸດທັນທີ 10,000₭ / ເຄື່ອງ ເມື່ອຊຳລະສິນຄ້າໃຫ້ຄົບ​ຖ້ວນ​ກ່ອນ​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ

ຈາກລາຄາປົກກະຕິ 129,000₭ / ເຄື່ອງ

ຫຼຸດເຫຼືອ 119,000₭ / ເຄື່ອງ

ບັນຊີ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ເລກບັນຊີ: 090120001816668001

ຊື່ບັນຊີ: Thanasup Trading Export-Import Company Limited

ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

 

<