top of page

ແບັດເຕີຣີສຳຮອງແບບໄຮ້ສາຍ

Wireless Power bank Charger 20.000mAh

₭149,000.00

**ໝາຍເຫດ: ສຳລັບການສາກແບບໄຮ້ສາຍ ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຕ້ອງມີລະບົບຮອງຮັບການສາກແບບໄຮ້ສາຍ

IMG_8511.JPG
ສັ່ງຊື້

ໂປຣໂມຊັ້ນພິເສດ

ຫຼຸດທັນທີ 10,000₭ / ເຄື່ອງ ເມື່ອຊຳລະສິນຄ້າໃຫ້ຄົບ​ຖ້ວນ​ກ່ອນ​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ

ຈາກລາຄາປົກກະຕິ 149,000₭ / ເຄື່ອງ

ຫຼຸດເຫຼືອ 139,000₭ / ເຄື່ອງ

ບັນຊີ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ເລກບັນຊີ: 090120001816668001

ຊື່ບັນຊີ: Thanasup Trading Export-Import Company Limited

ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ