top of page

ຊຳລະຜ່ານບັນຊີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ:

ເລກບັນຊີ: 090120001816668001

ຊື່ບັນຊີ: Thanasup Trading Export Import Company Limited

(ສິນຄ້າຈະຖືກຈັດສົ່ງ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຊຳລະເງິນຢ່າງຄົບຖ້ວນ)

WhatsApp Image 2021-04-28 at 00.59.33.jp
bottom of page