top of page

ຫູຟັງໄຮ້ສາຍ

TWS F9 Bluetooth 5.0

₭119,000.00

WhatsApp Image 2021-01-11 at 16.43.54 (2
ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

 

ເລືອກສີ

ຊຳລະຜ່ານບັນຊີ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ເລກບັນຊີ: 090120001816668001

ຊື່ບັນຊີ: Thanasup Trading Export-Import Company Limited

ເພີ່ມຮູບພາບ

ໂປຣໂມຊັ້ນພິເສດ

ຫຼຸດທັນທີ 10,000₭ ຕໍ່ຊິ້ນ ເມື່ອຊຳລະສິນຄ້າຜ່ານບັນຊີ

ຈາກລາຄາປົກກະຕິ 119,000₭

ຫຼຸດເຫຼືອ 109,000₭

bottom of page