top of page

ຮັບເຄື່ອງທີ່ ຮຸ່ງອາລຸນຂົນສົ່ງ ທຸກສາຂາ

ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ

5.000 - 20.000 ກີບ ທຸກລາຍການ

**ເງື່ອນໄຂ: ສິນຄ້າຈະຖືກ​ຈັດ​ສົ່ງ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊຳ​ລະ​ເງິນ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ

HAL.png

ຮຸ່ງອາລຸນຂົນສົ່ງ

ຈຸດຮັບເຄື່ອງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 52 ສາຂາ)

ເມືອງໄຊເສດຖາ (8 ສາຂາ):

ເມືອງຈັນທະບູລີ (11 ສາຂາ):

ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ (6 ສາຂາ):

ເມືອງສີສັດຕະນາກ (4 ສາຂາ):

ເມືອງໄຊທານີ (11 ສາຂາ):

ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ (8 ສາຂາ):

ເມືອງນາຊາຍທອງ (2 ສາຂາ):

ເມືອງສັງທອງ (1 ສາຂາ):

ເມືອງປາກງື່ມ (1 ສາຂາ):

bottom of page