top of page

ຮັບເຄື່ອງທີ່ ອານຸສິດຂົນສົ່ງ ທຸກສາຂາ

ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ

5.000 - 20.000 ກີບ ທຸກລາຍການ

IMG_0335.PNG

**ເງື່ອນໄຂ: ສິນຄ້າຈະຖືກ​ຈັດ​ສົ່ງ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊຳ​ລະ​ເງິນ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ

ອານຸສິດຂົນສົ່ງ

ຈຸດຮັບເຄື່ອງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 15 ສາຂາ)

ເມືອງໄຊເສດຖາ (1 ສາຂາ):

ເມືອງຈັນທະບູລີ (1 ສາຂາ):

ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ (3 ສາຂາ):

ເມືອງສີສັດຕະນາກ (2 ສາຂາ):

ເມືອງໄຊທານີ (5 ສາຂາ):

ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ (2 ສາຂາ):

ເມືອງນາຊາຍທອງ (1 ສາຂາ):

ເມືອງສັງທອງ (ຍັງບໍ່ມີສາຂາ):

ເມືອງປາກງື່ມ (ຍັງບໍ່ມີສາຂາ):

bottom of page